Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Чим відрізняється асистент дитини від асистента вчителя?

На відміну від асистента вчителя, асистент дитини здійснює індивідуальну підтримку дитини зі складними чи комплексними порушеннями розвитку. У більшості випадків асистентом дитини є один з батьків або осіб, які їх замінюють. Також асистентами дитини можуть бути соціальні працівники або волонтери. Такі асистенти отримують доступ до освітнього процесу в навчальному закладі у зв’язку з необхідністю підтримки дитини, яка має комплексні порушення розвитку.
Асистентом дитини повинна бути повнолітня особа, яка  володіє достатнім практичним досвідом і компетентністю за рекомендацією батьків дитини. Це має бути людина, фізичний і психічний стан здоров’я якої  дозволяє здійснювати цю функцію. Асистент працює на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Супровід дитини асистентом забезпечується на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Основними складовими забезпечення права на освіту дитини з особливими освітніми потребами є можливість вільно обирати форму навчання і заклад освіти. Важливо використовувати світовий досвід, одним з елементів якого є залучення особистого асистента дитини. Саме ця технологія дає дитині можливість кращої соціалізації та адаптації в суспільстві.