Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Методичний кейс

 

Методичні заходи з протидії шкільного цькування "Нормативно-правовий супровід протидії шкільному цькуванню: основні зміни в законодавстві"

Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади та громадськості цілком слушно вважати безпеку й благополуччя дитини. Захист дітей та молоді від негативних впливів є одним із напрямів діяльності закладів освіти. Для попередження та вирішення цієї проблеми необхідна комплексна співпраця на всіх рівнях. Працівниками методичного кабінету відділу освіти упродовж 2019 року сплановано методичну роботу з протидії шкільного цькування за двома напрямками: управлінський - методичний супровід керівників закладів освіти щодо підтримки безпечного освітнього середовища та просвітницький - заходи для педагогів, учнів та батьківської громадськості за  запитами.

6, 8  лютого  2019 року, у рамках методичних заходів, з працівниками психологічної служби та директорами закладів загальної середньої та позашкільної освіти було опрацьовано питання нормативно-правового супроводу протидії шкільного цькування. Учасники мали можливість покроково проаналізувати Закон України 18.12.2018 №2657-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та отримати роз'яснення ключових питань надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особі, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)". Завідувач методичного кабінету відділу освіти Савко О.В. деталізувала увагу на Листі МОН України 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти, педагогічних працівників щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», спроектувала чіткий алгоритм роботи керівника закладу стосовно розроблення правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти, планування заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, контролю, розгляду, порядку  реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Учасники заходів отримали вичерпну інформацію щодо організації системної роботи з інформування, роз'яснення питань шкільного цькування та створення умов для формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування, взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Методистом Плакош М.І. надано методичні рекомендації для забезпечення психологічного супровіду  регулярного моніторингу безпечності й комфортності закладу та освітнього середовища шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних кроків з боку психологічної служби закладу.

   

 МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ


Методичний нетворкінг "Формування громадянської та  соціальної компетентностей у виховній системі закладу освіти"

Одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти, що має на меті  підготовку молоді до активної участі  в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності та розвиток соціальної компететності, яка є складовою життєвої компетентності школярів і характеризує їх спроможність налагоджувати продуктивну взаємодію з іншими людьми, працювати в команді, знаходити компроміс, запобігати конфліктам, приймати самостійні рішення.

02 січня 2018 року педагоги-організатори стали учасниками методичного нетворкінгу з проблеми „Формування громадянської та  соціальної компетентностей у виховній системі закладу освіти”. Така форма організації методичної роботи максимально забезпечила практичний зміст та їх діяльність, спрямованих на швидкий та ефективний спосіб вирішення складних професійних завдань – розуміння основних засад компетентнісного підходу у виховному освітньому просторі в контексті реалізації Концепції „Нова української школа” та розкриття змісту інноваційних методів виховання, як таких, що відповідають сучасним вимогам та спонукають до переорієнтації виховного простору закладу освіти на формування в учнів життєвих компетентностей.

Методичний інструментарій інтерактивної групової взаємодії, методи  технології критичного мислення дозволили швидко та ефективно розглянути понятійний апарат, зокрема: що таке „компетентність”, „компетентнісний підхід”,  „соціальна та громадянська компетентності”; опрацювати у проблемних групах складові соціальної та громадянської компетентностей та створити портрет сучасного учня.

Як виховувати правильно? На це питання спробували відповісти виховники на етапі захисту міні-проектів через роботу за чотирма напрямами: виявлення та подолання проблеми насильства у школі; превентивна робота з проблеми запобігання торгівлі людьми; профілактика девіантної поведінки та посилення правовиховної діяльності; первинна профілактика залежностей та шкідливих звичок. На етапі рефлексії було використано метод „Займи позицію” який дав можливість педагогам-організаторам висловитися, здійснити самоаналіз своєї діяльності під час роботи в групах.

У роботі між засідання районного методичного об’єднання виховники запропонували творче завдання – розробка виховних модулів з розвитку громадянської та соціальної компетентностей.

  

  

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ

Сценарій методичного нетворкінгу „Формування громадянської та  соціальної компетентностей у виховній системі закладу освіти”.


Булінг в школі: причини, наслідки, допомога

Соціальна нестабільність, що склалася у сучасному суспільстві, зумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку та поведінці підлітків. Це підвищена тривожність, духовна спустошеність, байдужість, цинізм, жорстокість, агресивна поведінка. Особливу увагу привертає проблема насильства в дитячому середовищі, що отримала назву шкільне третирування, цькування, а у міжнародній термінології – булінг.

З метою реалізації Плану заходів з проведення Національної кампанії  «Стоп насильству» та попередження проявів жорстокості і насильства у дитячому середовищі, забезпечення прав неповнолітніх  у загальноосвітніх навчальних закладах району, підвищення рівня професіоналізму класних керівників з проблематики подолання булінгу та жорстокості 03 листопада 2016 року на базі Великоберезнянської гімназії пройшов інтегрований семінар для голів шкільних методичних об’єднань класних керівників та працівників психологічної служби, який пройшов у формі психологічного коучингу.

Семінар складався з трьох етапів.  На першому етапі – Евокація – педагогам була запропоновано вправу на актуалізацію «Асоціативний кущ». У другій частині  семінару – Повідомлення – учасники ознайомилися із теоретичним аспектом проблеми. Було охарактеризовано ролі: булера, жертви, спостерігача через метод критичного мислення – РОФТ. Учителі працюючи в групах, мали змогу розкрити сутнісну характеристику учасників булінгу за  формою роль-об’єкт-форма-тема. Новим способом взаємодії під час психологічного коучингу стала такий метод  як «ситуативний кластер» на тему «Ситуації прояву булінгу у шкільному житті», де педагоги визначали вид булінгу та  знаходили вихід із запропонованої ситуації. Підсумком роботи на цьому етапі семінару стала презентація роботи груп.

На етапі Рефлексії головам шкільних методичних об’єднань класних керівників та психологам було наголошено на тому, що педагоги у роботі здійснюють як профілактичну,  так і  корекційну функцію та здебільшого у розв’язанні булінгових ситуацій виконують роль вчителя-фасилітатора.

Для належної оцінки роботи організаторів семінару педагогам було  запропоновано залишити відгуки про методичний захід – у формі фідбеку.  

Потреба поглиблювати знання вчителів щодо булінгу, підвищувати їхню професійну майстерність, акцентуючи увагу на педагогічному такті, та відверто визнавати проблему, щоб сформувати єдиний погляд на її існування й розробити ефективні шляхи для попередження і подолання цього негативного соціально-психологічного явища, саме та кінцева мета, яку було досягнуто під час роботи інтегрованого семінару.

  

 

  

 

  

 

  

 

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ

 

Сценарій інтегрованого семінару для голів ШМО класних керівнків та працівників психологічної служби

Методичний кейс "Булінг в школі"