Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Методичний супровід діяльності керівника закладу освіти в умовах впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

9 січня 2018 року на базі Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів пройшов семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи закладів освіти району з проблеми "Формування стратегії розвитку методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи"

Оновлення суспільства – суперечливий, складний і тривалий процес, пов’язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини. Це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх громадян держави, бо недостатня креативність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні фактори, які заважають втіленню інноваційних ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій. Підготовка до таких процесів оновлення – прерогатива освіти.

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються впровадження Концепції „Нова українська школа”, створення нових освітніх стандартів початкової школи, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання.

Стає зрозумілим, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе розв’язання наявних проблем навчання і виховання відповідно до нових освітніх парадигм. Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, уміння адаптуватися до швидких змін та умов життя. А це можливе лише за наявності високого рівня професійної компетентності, розвинених професійних здібностей.

Новий зміст і завдання сучасної системи освіти вимагають особливої уваги до особистості педагога – ключової постаті у формуванні особистості учнів. Професія педагога має свою специфіку, яка полягає в тому, що він працює з людиною, а також, його власна особистість є могутнім робочим інструментом, і чим досконалішим є цей інструмент, тим успішнішим буде професійний результат.  Таким чином, саме в педагогічній професії особисте зростання є неодмінною умовою досягнення високих результатів.

Саме тому серед основних завдань розбудови сучасної системи освіти перебуває забезпечення професійного розвитку й удосконалення педагогічних кадрів упродовж їхньої професійної діяльності. Із урахуванням особливості цієї діяльності, яка за змістом і сутністю є діяльністю творчою, важливим є робота заступника директора закладу освіти, який здійснює управління освітнім процесом, забезпечує упровадження інновацій, організації експериментальної та науково-дослідницької роботи та шукає шляхи удосконалення внутрішкільної методичної роботи.

9 січня 2017 року на базі Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів пройшов семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи закладів освіти району з проблеми "Формування стратегії розвитку методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи".

Своїм досвідом із запрошеними ділилася заступник директора з навчально-виховної роботи Лазарь Ольга Володимирівна, яка представила роботу педагогічного колективу із проблеми впровадження інноваційних форм роботи щодо формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів  школи.

Заступники взяли участь у методичному квесті на тему: „Модернізація методичної роботи в контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу  до реалізації якісної здоров’язбережувальної освіти”, який став активним розвивальним методом групової роботи та інтенсивної взаємодії з отриманням конкретних динамічних знань. Учасники проходили „квестові зупинки”, на яких вони отримали унікальний та неповторний досвід від учителів початкових класів, суспільно-гуманітарних предметів, природничо-математичних наук, художньо-естетичного циклу, фізкультурно-оздоровчого напряму та виховників закладу. Така форма організації методичної роботи дозволила поглянути на проблему впровадження здоров’язбережувальних технологій більш об’ємно та з різних ракурсів. Досвідом використання манкотерапії, пальчикової гімнастики, проектів на уроках іноземної мови поділилися учителі англійської та німецької мов. На уроках математики, інформатики та фізики педагоги використовують фізкультхвилинки, вправи-енергізатори, ігрові технології. Кольоротерапією, музикотерапією стимулюють діяльність учнів вчителі музичного та образотворчого мистецтв. За допомогою щоденнику настрою, методу „казкотерапія” учителі української мови та літератури,  зарубіжної літератури формують здорову особистість. Досвід використання ігрових технологій презентували учителі хімії, біології та предмету „Основи здоров’я”. На „ранкових зустрічах” вітали заступників директора учителі початкових класів. Комплекс вправ для розвитку тіла показали учителі фізичної культури та хореографії.  Духовне здоров’я учнів закладу плекають класні керівники, які продемонстрували маленькі експерименти та „лікували” учасників квесту добрим словом.

Висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний досвід, виконання індивідуальних і групових вправ дозволила максимально ефективно і злагоджено організувати роботу засідання у практичному модулі. На етапі рефлексії заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи дійшли до висновку, що ефективне використання нетрадиційних форм науково-методичної роботи, які мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності вчителів і робить методичну роботу у закладі динамічною та активно-творчою.

У інформаційно-аналітичному модулі відбулася відкрита дискусійна панель щодо стану підготовки до реалізації змісту Концепції „Нова українська школа” у частині, що стосується Державного стандарту початкової загальної освіти.  У рамках методичного діалогу „Нормативні, теоретико-методологічні та організаційні засади початкової освіти” методистом відділу освіти увага акцентувалася на пріоритети розвитку початкової освіти відповідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Заступники обмінялися досвідом роботи. Плідно працюючи в групах, окреслили проблеми й перспективи впровадження нового стандарту в закладах освіти району. Окрім того було наголошено на тому, що змістові напрями діяльності та пріоритетні завдання методичної роботи у школа в умовах реформування, залежать від безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією на основі сучасних форм, моделей та практик, а особливо – від  ролі самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

Учасники заходу отримали завдання, результати роботи над яким будуть презентовані під час наступного засідання районного постійно діючого семінару заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи.« повернутися до списку новин