Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Тема дня: дистанційна педрада у Костринському ліцеї. Досвідом ділиться Планчак М.М., заступник директора з виховної роботи

Освітній хаб закладу: можливості підвищувати професійну компетентність педагогів в умовах карантину

Наше сьогодення – епоха бурхливого розвитку цивілізації, а тому потрібно ресурси існування раціонально використовувати для потреб суспільства. Одним із завдань закладу є формування екосвідомої особистості.

Концепція Нової української школи передбачає створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби й технології для навчання та виховання учнів, співпраці вчителів та батьків.

Політика виховної діяльності Костринського ліцею базується на педагогіці партнерства. А однією з десяти ключових компетентностей Нової української школи є екологічна грамотність учнів, а саме: уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини. Тому важливим напрямком роботи ліцею є виховання екологічно-компетентного учня і формування екологічної культури всіх учасників освітнього процесу.

Гармонійний розвиток дитини загалом і екологічне виховання зокрема спирається на систему знань, яка включає елементарні знання про біосферу, ноосферу, суть речей і явищ (жива природа – рослини, тварини, людина і нежива природа), про екологічний простір, здоров’я, життя, рух – основні початки природознавства. Особливе значення в цій системі займають знання про людину, як частину природи, як найрозумнішу істоту, від якої значною мірою залежить збереження природного розмаїття.

Щоб знання перейшли в споживчо-мотиваційну сферу особистості дитини, необхідно зробити засвоєння цих знань емоційно забарвленими радістю від зустрічі з природою, відчуттям причетності, єднання з нею, емпатією, любов’ю до рідної землі, прагненням глибше пізнати природу, відчуттям відповідальності перед нею.

Сьогодні вчителі й учні працюють дистанційно, а тому протягом квітня педагоги  ліцею долучилися до  проведення педагогічної ради у формі дистанційного майданчика на платформі Google Classroom, яку згідно з планом роботи закладу провела заступник директора з виховної роботи Маріанна Михайлівна Планчак. Тема - «Розвиток екологічної свідомості учнів та формування сталих світоглядних орієнтирів особистості».

Структура педради-онлайн дала змогу анонсувати аналітичний матеріал, презентувати креативні та творчі ідеї всіх учасників освітнього закладу: створення хмари слів на екологічну тематику за допомогою Word Art, педагогічний Х-фактор «Веселка творчості» - робота ініціативної групи, дискусійне чаювання «Родзинки досвіду» , рефлексія онлайн - спільне написання екологічної казки «Зернятко доброти», виконання вправи на креативність поглядів.

Всіх учасників було залучено до процесу обміну досвідом, формування висновків, створення узагальненого  педагогічного кейса, де кожен зробив індивідуальний внесок: обмінявся ідеями, знаннями, способами діяльності.

Відомо, що екологічне виховання – це інформаційно-просвітницька робота, проєктна та дослідницька діяльність, пізнавальні справи, заходи валеологічного спрямування, трудові операції , акції. Такими новими креативними досягненнями обмінялися педагоги, презентуючи власні напрацювання.

За матерілами Костринського ліцею

Матеріали доступні Google Сlassroom. Код доступу в Google Сlassroom hztjhi6

 « повернутися до списку новин