Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Тема дня: відкриваємо можливості проведення бінарного уроку із зарубіжної літератури та історії від учителів Великоберезнянської гімназії

Бінарний урок в умовах дистанційного навчання

Ви відчуваєте, як  динамічно ми пристосовуємося до усього нового, як цілісно й впевнено опановуємо цифрові технології, особливо ті, які пов'язані з дистанційним навчанням. Зрозуміло, що педагоги повинні адаптуватися до сучасних освітніх викликів,  набути досвіду, який найоптимальніше забезпечить ефективну співпрацю під час уроку. Адже дистанційне навчання – це насамперед навчання!

І тут постають одвічні запитання: Як зробити урок цікавим і продуктивним? Як його провести без зайвого навантаження на учнів? Як спонукати дітей до ефективного фідбеку. Сьогодні публікуємо ще один варіант відповіді у рубриці "Тема дня". Представляємо давно відому педагогічну ідею бінарного уроку, яка,  на нашу думку,  може бути реалізована в умовах освітньої ситуації, коли доводиться працювати онлайн. Проте, вона не виключає, а, навпаки, передбачає командну взаємодію. В умовах очного навчання досить проблемно узгодити навчальний час для проведення бінарного уроку двома педагогами, тому такі уроки проводяться вкрай рідко. Робота в дистанційному форматі, на нашу думку, дозволяє використати позитивні сторони бінарного уроку.

Оскільки будь-яка практика вимагає теорії,  згадаймо деякі «ази» поняття «бінарний урок». Бінарний урок розглядається як практичне відображення інтегральної технології навчання  та нестандартна форма   навчання з реалізації міжпредметних зв’язків. Це поєднання знань у якісно нову цілісність з метою створення загального образу світу, розуміння людських взаємовідносин. На таких уроках розв’язуються цікаві, практично значущі та доступні учням проблеми.   Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів і формує в останніх креативну компетентність. Обидва педагоги є рівновартісними під час бінарного уроку: кожен з них забезпечує проблемність навчання, урізноманітнення форм навчальної роботи та забезпечення наступності між ними. Найбільш ефективно, вважається, проводити бінарний урок при завершенні теми – як узагальнюючий, що закріплює знання учнів і розвиває їхні предметні вміння. При спільній роботі вчителі наочно бачать рівень опанування учнями навчальним матеріалом, ступінь його засвоєння та прогалини в їхніх знаннях.

Як відомо, бінарні уроки характеризуються значними педагогічними можливостями: учні набувають багатогранних знань про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї  площини в іншу, аналізувати і порівнювати явища, поняття,  події, вчинки. Учні не тільки поглиблюють уявлення про предмет, але й розширюють кругозір. Можна стверджувати, що бінарні уроки сприяють формуванню пізнавального інтересу, активному, емоційному сприйняттю  учнями нових знань, розвитку в них творчого, самостійного, гнучкого мисленняю

Важливо, що під час проведення бінарного уроку в умовах навчання із застосуванням дистанційних технологій відбувається інтенсифікація навчального матеріалу (обробляється об’ємний матеріал за менший час, швидко знаходяться відповіді на проблемні питання) та зменшується навантаження учнів.

Отже, бінарний урок – це урок не заради  зовнішнього ефекту, а  заради пошуку оптимальних форм навчання учнів, активізації  їх пізнавальної діяльності.

Так, бінарний урок із зарубіжної літератури та історії у 5 класі на тему «Сімейні цінності у повісті-казці Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Родинне дерево», який провели у форматі відео-конференції за допомогою платформи Zoom учителі Великоберезнянської гімназії,  надав можливість учням глибше розкрити  для себе значення сім’ї, роду, сповнитися почуттям духовної єдності поколінь. Під час вибору тематики бінарного уроку  було взято до уваги те, як літературний твір допомагає учням зрозуміти моральні цінності, людські чесноти, роль видатних особистостей у житті інших людей, відчути цінність вчинків у контексті не лише минулого, а й сьогодення. Водночас, в художніх образах та й навіть  фантастичних подіях учні побачили реальні життєві ситуації.

Матеріали доступні Google Сlassroom. Код доступу в Google Сlassroom hztjhi6« повернутися до списку новин