Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Тема дня: доповнюємо реальність із Приступою Р.М., учителем географії Костринського ліцею

Використання AR технологій на уроках географії

Комп'ютеризація освітнього процесу є потужним інтегратором інформації в усіх галузях знань. Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у викладанні географії дозволяє покращити освітній процес, прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й освіти.

Візуалізація навчального матеріалу полегшує його сприйняття та засвоєння. Географія — наука, яка має ілюстрації теоретичного матеріалу. Правильно підібраний  допомагає краще зрозуміти, що відбувається з нами на планеті. Звичайні 2D зображення класичних підручників, посібників та карт не дають повноцінного уявлення про структуру та склад Землі. Таким чином, для ефективного вивчення географії, на сучасну пору доцільно використовувати численні демонстрації, які є неможливими без використання мультимедійних презентацій, Інтернет-ресурсів, та програм-реалізаторів доповненої реальності.

Доповнена реальність (Augmented Reality, AR) дає можливість максимально візуалізувати об’єкт (будову Землі, візуалізація процесу викиду лави з вулкану та його будову, створення та опрацювання в реальному та доповненному середовищі), тобто перевести 2D зображення у 3D, а також “оживити” його. Завдяки тому, що AR дозволяє візуалізувати інформацію.

Використання такого засобу ІКТ під час вивчення нового матеріалу дає можливість покращити просторову уяву школярів, “побачити” та глибше зрозуміти почутий навчальний матеріал, що сприятиме кращому його засвоєнню та формуванню певних практичних навичок. Такий метод є ефективним при вивченні таких тем, як “Внутрішня будова Землі”, “Землетруси. Вулканізм і вулкани, гейзери”, “Африка”, “Ландшафти України”  тощо.

Використання об’єктів доповненої реальності дає можливість викладачу швидко та доступно пояснити великий об’єм теоретичного матеріалу, а учням ефективно його засвоїти, розвиває у них творче мислення та підвищує мотивацію до навчання. Сьогодні доповнюємо  реальність із Приступою Р.М., учителем географії Костринського ліцею.

Матеріали доступні Google Сlassroom. Код доступу в Google Сlassroom hztjhi6

 « повернутися до списку новин