Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Осінній методичний марафон–2019

Засідання районного методичного кластеру з виховної роботи

Навчання життєвих навичок є необхідним елементом високоякісної освіти. Вони підвищують конкурентоспроможність випускників на ринку праці. І це не дивно, адже нині кандидатові на хорошу посаду недостатньо досконалого володіння професією. Йому потрібно набути психосоціальних умінь: критично і творчо мислити, адекватно сприймати  себе й оточення, ухвалювати виважені  рішення, будувати конструктивні міжособистісні стосунки, працювати в команді, демонструвати здатність бути  лідером, зацікавлювати і створювати мотивації для інших, розв’язувати проблеми та керувати стресами.

Освіта на основі набуття життєвих навичок (ООЖН) – це ефективна педагогічна  технологія, спрямована на формування  здорової та просоціальної особистості. Вона гармонійно поєднує функції виховання (формування ідентичності, цінностей та переконань) і розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів (їхніх знань, умінь і навичок).

Освіта на засадах розвитку життєвих  навичок – це синтез найуспішнішого  педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки, передусім гуманістичної психології та теорії соціального впливу.

В основі цієї методики – повага до загальнолюдських цінностей і захист прав людини.  Вона налаштовує на усвідомлення своїх прав і обов’язків, розуміння прав інших людей і повагу до них, виховує гідність, миролюбність,справедливість, колективізм, почуття відповідальності,  впевненість у власних силах, толерантність (визнання того, що всі  люди різні, що існують різні культури), інші позитивні якості. Її відмінність від традиційних методів педагогічного впливу в тому, що формування особистої системи цінностей відбувається не через моралізаторство,  а завдяки добровільному прийняттю  через усвідомлення їх реальної користі.

Методика розвитку життєвих навичок реалізує концепцію особистісно зорієнтованого навчання і виховання. Вона враховує вікові та індивідуальні особливості учнів, етнічні, релігійні та соціально-економічні аспекти їхнього життя, передбачає делікатне ставлення до ґендерних питань.

Навчання здійснюється на прикладах ситуацій, близьких до реального життя дітей і молоді, з урахуванням рівня їхнього розвитку, потреб та проб лем. Однак при цьому враховуються не лише  актуальні потреби, а й ті, що незабаром можуть виникнути в період їхнього найближчого розвитку.

Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання;  останні досі переважають в освіті і є,  безумовно, корисними, але не здатні  повністю забезпечити зміни у ставленнях і поведінці учнів. Такі заняття передбачають активну участь кожного, творчу співпрацю учнів між собою і з педагогом.

В контексті реформи „Нова українська школа” назріла потреба змінити підходи до організації виховної роботи у закладах освіти району. Враховуючи це 29 жовтня 2019 року з виховниками проведено методичний форум превентивного виховання, що складався з двох блоків: перший – організація роботи у 4 групах: „Методичний дайджест заступників директорів з виховної роботи”, „Творча лабораторія педагога-організатора”, „Тренінгові активності працівників психологічної служби”, „Інтеракція на заняттях групи продовженого дня” та другий – практикум, під час якого учасники проводили майстер-класи. Кожна група демонструвала навчальні завдання для організації різних форм роботи з учнівською молоддю з таких проблем як: формування навичок здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок,  протидія торгівлі людьми, булінгу та усіх форм дискримінації, профілактика правопорушень.

Учасники мали можливість опанувати нові підходи в режимі змодельованого освітнього процесу, що стосуються розвитку соціально-психологічних компетентностей, які  потрібні кожній людині для активної участі у суспільному житті: критичне мислення; аналіз проблем і ухвалення зважених рішень; творче мислення; емпатія і повага до різноманітності;  самоідентифікація і сприйняття загальнолюдських цінностей;  ефективна комунікація; співпраця і робота в команді; соціальна участь і лідерство; протидія тиску, маніпуляціям і насильству; емоційна саморегуляція; самоефективність, зокрема досягнення мети і керування часом; екологічна відповідальність. Цікавий досвід роботи, різноманітні форми й методи організації спонукали виховників до пошуку якісно нових  шляхів планування діяльності із здобувачами освіти.

За наслідками семінару проводиться робота щодо узагальнення та поширення досвіду заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, психологів та соціальних педагогів, вихователів ГПД.« повернутися до списку новин