Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Методичні студії: на шляху до якісного методичного супроводу

29-31 жовтня, 02 листопада 2018 року проведено методичні студії 

 Реалізація вимог сучасного суспільства щодо забезпечення інноваційного розвитку педагогічної освіти передбачає зміни у професійних установках, ціннісно-світоглядних орієнтирах учителя та спрямовує його професійно-педагогічну діяльність на впровадження в освітній процес багатовекторної моделі профілізації, створення сприятливих умов для формування національно свідомої, духовно багатої особистості.

Для ефективної організації освітньогго процесу сьогодні видається недостатнім компетентнісного досвіду вчителя, коли пріоритетного значення набувають адресні і програмно-цільові функціональні інвестиції в людину, її творчий, науково-інтелектуальний та інноваційний потенціали, коли в сучасній школі затребувана нова якість професійно-педагогічної дії, високопродуктивний освітній результат.

Підготовка вчителя-майстра. акмепрофесіонала в умовах оновленого науково-методичного супроводу можлива тоді, коли створено диференційований освітній простір з ознаками неперервності, весторності, цілісності, множинності освітніх траєкторій, інноваційності, адресної спрямованості освітніх послуг, в якому гармонізує стан суб'єкта, спрямовуються у конкретне русло взаємовідносини із соціальним середовищем, збільшуються можливості включення до процесу професійного зростання з максимальною самореалізацією і самоврозвитком, підвищується виявлення цілеспрямованої творчої активності та професійної ініціативи. Орієнтуючись на такі виклики протягом 29-31 жовтня, 02 листопада 2018 року проведено професійні студії методичним кабінетом відділу освіти.

Семінар-практикум для шкільних психологів та соціальних педагогів

В умовах, коли змінюється освітня стратегія, професійна компетентність працівника психологічної служби набуває надзвичайної актуальності. А це першочергово підвищує вимоги до психолога та соціального педагога для подальшого вдосконалення  професійних компетенцій у психологічній діяльності. Адже необхідною умовою сьогодення є не лише глибокі знання у професійній сфері та високий рівень освіченості, а й постійне поповнення та поновлення знань, високий рівень професіоналізму.  З цією метою, 29 жовтня 2018 року проведено  семінар-практикум для  психологів та соціальних педагогів  І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» в номінації «Профілактичні програми».  Під час заходу учасники ознайомилися із Положенням та з кейсом документів, необхідних для участі в конкурсі, окреслено основні теми для участі в Конкурсі. Сподіваємося на активну участь та продуктивний кінцевий результат - створення авторської профілактичної програми.

Семінари-тренінги для вчителів хімії, біології, фізики та математики 

30-31 жовтня 2018 року відбувалася серія семінарів-тренінгів для вчителів хімії, біології, фізики, математики. Під час проведення попередніх занять учасники мали можливість ознайомитися з технологією розвитку критичного мислення (ТРКМ), набути практичного досвіду використання методів і прийомів ТРКМ та намітити шляхи використання ТРКМ в своїй педагогічній діяльності. Опанувати інноваційною технологією класифікації навчальних питань, спрямованих на активізацію мислення учнів за таксономією когнітивної сфери Б. Блума – така була мета семінару-тренінгу. Адже запитання як інструмент розвитку критичного мислення тренує мислення, а вміння ставити запитання пов’язане з ефективним пошуком і обробкою інформації, сприяє взаєморозумінню людей, демонструє рівень усвідомлення тієї чи іншої проблеми.

Методист методичного кабінету Сег С.Л. ознайомила учасників семінару-тренінгу з поняттям  таксономії Блума, розкрила основні рівні пізнання технології Блума, важливість цілепокладання у педагогічному процесі, показала ефективні методи застосування таксономії Блума на уроці, запропонувала вправи з використання найбільш влучних когнітивних дієслів таксономії Блума.  Учасники семінару-тренінгу, працюючи у парах та групах, мали змогу повправлятися у складанні завдань, відкритих і закритих запитань відповідно до рівнів таксономії Блума,  таблиці товстих і тонких питань до певної теми уроку, опановували методи „Кубик Блума" та „Ромашка Блума", створювали осмислені і систематизовані завдання, користуючись запропонованою ієрархією Блума.

Підбиваючи підсумки семінару-тренінгу, учасники відзначили необхідність формування  критичного мислення, переведення навчання в режим розвитку, відходу від пасивних методів навчання на користь активних, партнерських форм роботи.

Практичний семінар для учителів інформатики

Для вчителів, які бажають засвоїти прийоми ефективної роботи в табличному процесорі MS Excel для реалізації професійної педагогічної діяльності, 30 жовтня 2018 року проведено практичний семінар „Табличний процесор MS EXCEL як інструмент компетентного вчителя.”

Можливості табличного процесора MS Excel у процесі викладання будь-якого шкільного предмету досить різноманітні. За допомогою цього офісного додатка можна створювати і кросворди в ході вивченні тем предмету. Використання кросвордів ефективне під час запам’ятовування термінів і визначень, самостійної роботи учнів, як своєрідний метод (прийом) тематичного та підсумкового контролю знань в ігровій формі. Застосовуючи кросворди, вчитель перевіряє у учнів знання, міцність та глибину засвоєння пройденого матеріалу.

Під час семінару учасники з’ясували, що зміст кросвордів є надзвичайно різноманітним, чітко розмежували, з якою метою використовується даний кросворд, які знання можуть бути закріплені з його допомогою, систематизовані, сформовані та перевірені.  

В результаті практичної роботи учасники семінару здобули досвід щодо складання алгоритму роботи зі створення кросворду у середовищі табличного процесора, розробили дидактичний матеріал на прикладі кросворду, що містить шаблон кросворду, який передбачає введення учнем відповіді на поставлене питання, перевірку правильної відповіді та визначення оцінки учня. Наступним практичним заняттям буде створення тесту у середовищі табличного процесора.

Семінар для керівників та учителів закладів освіти, у яких організовано інклюзивну форму навчання

30 жовтня 2018 року відбувся семінар для асистентів вчителів, асистентів вихователів, психологів, заступників  директорів та керівників загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання з проблеми: «Команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої та дошкільної освіти». Учасники опрацювали такі питання:

  • Нормативно-правова база організації інклюзивної форми навчання.
  • Інклюзія в закладах загальної середньої та дошкільної освіти.
  • Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
  • Особливості складання індивідуальної програми розвитку дитини.

Методист методичного кабінету відділу освіти, Плакош М.І., ознайомила присутніх з нормативно-правовою базою, на яку необхідно звернути особливу увагу для організації навчання  та надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти.

Мокрянин А.Є., директор Інклюзивно-ресурсного центру Великоберезнянської районної ради, звернула увагу присутніх на необхідність створення команд психолого-педагогічного супроводу та організації  їх належної роботи  у закладах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами.

Учасники семінару розглянули особливості складання індивідуальних програм розвитку дитини з особливими освітніми потребами, документи асистента вчителя та асистента вихователя, участь у команді психолого- педагогічного супроводу дитини.  

Семінар-практикум "Навчаємось використовувати здоров’язберігаючі технології у групі продовженого дня"

За словами В.О. Сухомлинського: «Турбота про здоров‘я дитини – найважливіша праця вчителя». Тому, на сучасному етапі, покликання кожного вчителя початкових класів та вихователя групи продовженого дня, починаючи з 1-го року навчання дитини в школі, дбати про збереження та зміцнення здоров‘я учнів, застосовуючи здоров’язберігаючі технології на уроках та перервах. Враховуючи це, 31 жовтня 2018 року відбулося районне методичне об’єднання  вихователів ГПД.  Методист методичного кабінету Мар’яна Плакош  продемонструвала присутнім форми роботи  із здобувачами освіти. Вихователі  вчилися релаксаційним, імітаційним вправам,  вправам-енергізаторам, пальчиковій гімнастиці та методиці їх використання  для відпочинку й оздоровлення вихованців в умовах групи продовженого дня.

Семінар-практикум учителів предмета "Основи здоров'я"

В епоху інформаційних технологій навчання саме життєвим компетенціям є тією основою, що буде забезпечувати високий рівень самостійності й адаптивності особистості у мінливому, непередбачуваному світі, де знання, інформацію можна отримати з дуже багатьох джерел, а от вміння навчатися (професію можливо доведеться змінювати кілька разів за життя), спілкуватися, вирішувати проблеми, будувати продуктивні стосунки, ефективно співпрацювати тощо можна отримати лише у сім’ї або школі, тобто у системах «вчитель-учень», «учень-учень». Власне - це все те, що ми можемо допомогти здобувачам освіти засвоїти, набути через програму “Вчимося жити разом”.

Оскільки, на початку 2018/2019 навчального року вчителі предмета "Основи здоров'я" та здобувачі освіти ЗЗСО розпочали спільну діяльність над проектом "Вчимося жити разом", 2 листопада 2018 року на базі Великоберезнянської гаміназії пройшло районне методичне об'єднання вчителів предмета "Основи здоров'я". Його мета - аналіз стану виконання плану дій щодо питань ефективної організації та впровадження заходів з інтеграції проекту "Вчимося жити разом" у закладах загальної середньої освіти району. Методичне об’єднання відбулося у формі семінару-практикуму.

Під час засідання педагогам було запропоновано спробувати себе в ролі тренера, вибірково відпрацьовуючи уроки-тренінги для учнів 5-10 (11) класів за курсом „Вчимося жити разом”.  У підсумку учасники обговорили пропозиції та рекомендації щодо удосконалення методики викладання навчального предмета.

НУШ в дії: засідання районного методичного об'єднання учителів 1 класів

2 листопада 2018 року відбулося засідання районного методичного об’єднання учителів 1 класів закладів освіти району. Педагоги зібралися з метою провести професійний діалог щодо запровадження нового змісту освіти, обмінятися ідеями щодо творення нового освітнього середовища, обговорити професійні труднощі, скоординувати дії щодо їх подолання. „Гра – це ефективний метод навчання ” - ця теза була ключовою на засіданні. Адже значна частина ігор дитини розрахованана те, щоб освіжати і порушувати у розумі процеси відтворення, щоб незгасно підтримувати іскри думки. Під час проведення семінару вчителі розглядали навчальні та розвивальні можливості використання сучасних засобів навчання: лего-цеглинок, геобордів, танграмів, логіко-математичних блоків.

 

 

 

 « повернутися до списку новин