Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Для учителів інтегрованого курсу «Громадянська освіта»

Путівник з горомадянської освіти

Розвиток громадянського суспільства в Україні, глибока та послідовна інтеграція де­ржави в систему європейських і світових цінностей та демократії потребує наявно­сті у її громадян знань, навичок, ставлень та ціннісних характеристик для підтримки, захисту й просування цих ідей.

Такі завдання має розв'язувати грома­дянська освіта, покликана надати учням цілеспрямований і змістовний навчальний досвід, що відображатиме сучасні соціаль­ні та суспільні реалії та уможливить розви­ток відповідних якостей особистості та її компетентності.

Визначальною характеристикою такої особистості є громадянськість — інтегро­вана якість людини, що дає їй змогу почу­ватися морально, соціально і юридично зрілою й захищеною. Громадянськість пе­редбачає усвідомлення людиною власної ролі в житті суспільства, прагнення до його вдосконалення на основі демократичних норм і цінностей, активність і відповідаль­ність.

Ці об'єктивні потреби відобразились як у новітніх освітніх документах — Законі України «Про освіту» та основах стандартів освіти Нової української школи, так і в запровадженні з 2018-2019 навчального року в школах інтегрованого предмета «Громадянська освіта» (10 клас, рівень стандарту). Програмовими завданнями цього предмета є «забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності» .

З метою здійснення належного методичного супроводу учителів, які реалізують зміст інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 02 жовтня 2018 року на базі Малоберезнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів пройшов тренінг. Основне питання – методика викладання курсу: особливості, зміст, проведення компетентнісного уроку, організація роботи під час практичного заняття та оцінювання учнів. Педагоги були ознайомлені з базовими поняттями громадянської компетентності та під час практичних вправ опрацювали методичний кейс за матеріалами О.Пометун й Т.Ремех, авторів посібника «Практичний довідник учителя громадянської освіти: методичний посібник».

 « повернутися до списку новин