Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Всеукраїнський тиждень права - 2019

 3 грудня 2019 року проведено практикум  з проблеми: «Права людини як цінності: міждисциплінарні підходи до навчання».

Сучасні орієнтири української освіти на європейські й міжнародні цінності, прискорені темпи інтеграції України в європейський освітній простір висувають на порядок денний вирішення завдань, що відповідають національним інтересам, сприяють опануванню школярами механізмів взаємодії й співробітництва України з іншими державами світу, поглибленню їхніх знань щодо способів соціальної мобільності й адаптації в швидкозмінюваному світі.

Очевидно, що саме сьогодні назріла необхідність створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетентностей людини у всіх сферах та на всіх рівнях освіти. Це дозволить громадянам краще розуміти свою роль в умовах демократії, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, покращити свою здатність брати активну участь  у суспільно-політичних процесах, а також усвідомлено діяти на захист та утвердження демократії.

У Концепції „Нова українська школа” визначено: „Громадянські та соціальні компетентності включають володіння культурою демократії, правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя”.

Вагомості у цьому процесі набувають освітні заклади як осередки демократії. Сучасна демократія вимагає від особи усвідомлення  власної ролі, політичної активності в суспільному житті та дії відповідно до власних переконань і цінностей.  Запорукою консолідованого демократичного суспільства є освічене громадянство. Це вимога часу, і розвиток та вдосконалення її системи є актуальним завданням для сучасної освітньої установи, яка має орієнтуватися на формування в молоді демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Освітній процес з дедалі більшою активністю спрямовується на формування демократичного світогляду і чи не найголовнішу роль у відводять предметам суспільного спрямування. 3 грудня 2019 року відбувся практикум з учителями суспільних предметів з проблеми: «Права людини як цінності: міждисциплінарні підходи до навчання». Педагоги мали можливість ознайомитися з навчальними вправами, розрахованими на активну позицію, активній життєвій та громадянській позиції випускника/випускниці школи. Учителі правознавства Костринського ліцею Ружан В.О. та Ужоцької ЗОШ І-ІІ ступенів Яцола Н.В., провели майстер-класи та підібрали  навчальний матеріал таким чином, щоб інформацію, отриману під час заняття  можна було самостійно обміркувати, творчо переосмислити, усвідомити, тобто сформулювали власні ідеї, оцінки, переконання незалежно від інших. 

Учасники ознайомилися з методичними рекомендаціями та отримали навчальні кейси для проведення Всеукраїнського тижня права 9-13 грудня 2019 року.« повернутися до списку новин