Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Січневі засідання районних методичних об’єднань

Організовуємо методичну роботу з керівниками та педагогами!

Близько 300 педагогічних працівників закладів освіти району  2-5 та 9-12 січня 2018 року долучаються до проведення засідань методичних об’єднань. Серед них – учителі початкових класів, учителі-предметники, педагоги-організатори, практичні психологи та соціальні педагоги, асистенти учителя, заступники директорів із навчально-виховної та виховної роботи.

Методичним кабінетом відділу освіти підготовлено цикл методичних заходів, які спрямовані на впровадження у освітній процес Концепції „Нова українська школа” та дібрано практичні активні форми роботи: нетворкінги, воркшопи, тренінги, методичні квести, практикуми. Заплановано проведення засідань творчих груп вчителів історії та географії, фокус-групи вчителів фізики, хімії та біології, які працюють над впровадженням технології критичного мислення на уроках суспільно-гуманітарного та природничого циклу. 

Районне методичне об’єднання педагогів-організаторів

Одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти, що має на меті  підготовку молоді до активної участі  в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності та розвиток соціальної компететності, яка є складовою життєвої компетентності школярів і характеризує їх спроможність налагоджувати продуктивну взаємодію з іншими людьми, працювати в команді, знаходити компроміс, запобігати конфліктам, приймати самостійні рішення.

02 січня 2018 року педагоги-організатори стали учасниками методичного нетворкінгу з проблеми „Формування громадянської та  соціальної компетентностей у виховній системі закладу освіти”. Така форма організації методичної роботи максимально забезпечила практичний зміст та їх діяльність, спрямованих на швидкий та ефективний спосіб вирішення складних професійних завдань – розуміння основних засад компетентнісного підходу у виховному освітньому просторі в контексті реалізації Концепції „Нова української школа” та розкриття змісту інноваційних методів виховання, як таких, що відповідають сучасним вимогам та спонукають до переорієнтації виховного простору закладу освіти на формування в учнів життєвих компетентностей.

Методичний інструментарій інтерактивної групової взаємодії, методи  технології критичного мислення дозволили швидко та ефективно розглянути понятійний апарат, зокрема: що таке „компетентність”, „компетентнісний підхід”,  „соціальна та громадянська компетентності”; опрацювати у проблемних групах складові соціальної та громадянської компетентностей та створити портрет сучасного учня.

Як виховувати правильно? На це питання спробували відповісти виховники на етапі захисту міні-проектів через роботу за чотирма напрямами: виявлення та подолання проблеми насильства у школі; превентивна робота з проблеми запобігання торгівлі людьми; профілактика девіантної поведінки та посилення правовиховної діяльності; первинна профілактика залежностей та шкідливих звичок. На етапі рефлексії було використано метод „Займи позицію” який дав можливість педагогам-організаторам висловитися, здійснити самоаналіз своєї діяльності під час роботи в групах.

У роботі між засідання районного методичного об’єднання виховники запропонували творче завдання – розробка виховних модулів з розвитку громадянської та соціальної компетентностей.

Районне методичне об'єднання шкільних психологів та соціальних педагогів

Незважаючи на те, що українське законодавство забороняє будь-які прояви насильства стосовно дитини, проблема існує, тому на державному рівні визнається, що діти стикаються з насильством у різних випадках у своєму житті. Вдома, на вулиці, у навчальних закладах дитина не захищена від насильства. Засоби масової інформації своїми численними публікаціями, присвяченим темі насильства, постійно переконують суспільство в масовості і поширеності цього явища над дітьми та серед дітей в навчальних та виховних закладах.

Часто такі випадки трапляються саме в школі, де дитина проводить чи не третину свого часу. Тож в процесі соціалізації та навчання навчальний заклад відіграє головну роль й має створити безпечне середовище для дитини. Важливу роль у профілактиці насильства школи належить працівникам соціально-психологічної служби.

02 січня 2018 року відбувся семінар-навчання «Превентивна діяльність працівників соціально-психологічної служби з подолання проявів шкільного насильства. Алгоритм роботи шкільного психолога з педагогічними працівниками у ситуації виникнення ризику булінгу».

Учасники заходу отримали можливість актуалізувати знання про теоретичні засади явища булінгу; підвищити фахову майстерність у напрямі здійснення корекційно-розвивальної роботи та отримали можливість обмінятися досвідом роботи та вдосконалити знання за темою семінару. 

Під час семінару працівники соціально-психологічної служби, працюючи  у групах, визначали види насильства, будували алгоритм роботи психолога та соціального педагога у його подоланні. Також учасники створили ментальну карту «Насильство у шкільному колективі», представили свою роботу  та поділилися враженнями від семінару-навчання.

Соціальні педагоги, психологи повинні тримати у центрі уваги проблеми та фактори, що впливають на розвиток дітей та підлітків, ураховуючи їхнє оточення, а також виробляти та вдосконалювати професійні навички задля попередження проявів шкільного булінгу.

Творча група учителів історії та географії

У 2017-2018 навчальному році розпочала роботу творча група учителів історії та географії. Нагадуємо, що перше засідання – інтегрований семінар пройшов 24 жовтня 2017 року. Педагоги ознайомилися із базові поняття технології розвитку критичного мислення з метою створення навчально-методичного комплексу з історії рідного краю.

03 січня 2018 року у Великоберезнянському центрі позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом проведено тренінг „Що таке Таксономія Блума та як вона працює на уроці?"  за матеріалами освітньої платформи „Критичне мислення". Учасники заходу опановували мистецтво ставити запитання та здобувати потрібну інформацію.

Запитання? Без них неможливо уявити жоден урок. Це один із механізмів формування навичок критичного мислення. Можна з упевненістю сказати, що запитання стимулюють критичне мислення. Відповідаючи на запитання, учні аналізують й інтерпретують інформацію, формують ідеї, будують гіпотези, відстоюють свою точку зору. Запитання є засобом стимулювання різних видів мислення на різних рівнях складності.

Чи умієте ви ставити запитання? Які бувають запитання і до яких результатів вони приводять? Які запитання у яких ситуаціях найдоречніші? Як стати експертом у запитаннях? Відповідь шукали і, звичайно, знайшли під час засідання педагоги, працюючи у парах та групах. Вони ознайомилися із поняттям „Таксономія Блума?" та встановлювали зв'язок між рівнями мислення і відповідями на запитання, які, у свою чергу, утворюють ієрархію цілком відповідну таксономії мислення. Питання на запам’ятовування відносяться до найнижчого рівня. Питання на оцінку або судження розглядаються як високий рівень мислення. Насправді, всі запитання важливі й усі вони приводять до різних видів мислення. Аби зробити такий висновок, учителі історії та географії працювали над відкритими та закритими запитаннями, уточнюючими та проблемними запитаннями, опановуючи методи „Ромашка Блума" та „Кубик Блума".

Чи умієте ви ставити запитання? Так! Якщо ти поставиш неправильне запитання, то отримаєш неправильну відповідь, або як мінімум, не зовсім ту, на яку сподіваєшся. Вміння ставити правильні запитання є важливим в ефективній комунікації, взаємодії під час уроку та забезпечать формування в учнів навичок критичного мислення. 

Районне методичне об'єднання вчителів математики

03.01.2018 р. для вчителів математики був проведений районний методичний семінар „Конструювання компетентнісного уроку з математики в умовах освітніх змін”. Метою методичного заходу було: ознайомити учасників семінару з: теоретичними аспектами впровадження технології критичного мислення на уроках математики; методами та прийомами щодо використання даної технології для розвитку креативного мислення та формування компетентності учнів.

Цікавість до семінару підтвердила той факт, що вчительська спільнота потребує якісних змін, а  впровадження Концепції «Нова українська школа» є нагально необхідною.

Методист Сег С.Л. ознайомила учасників семінару з особливостями впровадження концепції «Нова українська школа», у якій закладено мотивацію до якісних змін, що стосуватимуться не лише способу подання навчального матеріалу, а й самого принципу функціонування освітньої системи. На семінарі було сформовано вступне розуміння базових понять технології критичного мислення. Змістовний та насичений практичною інформацією презентаційний матеріал викликав багато позитивних вражень в учасників семінару. Педагогам була надана можливість виважено переосмислити та опрацювати дану технологію. Учасники семінару отримали завдання, які будуть презентовані на наступному занятті.

Фокус-група учителів хімії, біології та фізики

З метою ознайомлення та впровадження основних напрямків концепції «Нова українська школа» в сучасний освітній простір було організовано роботу фокус-групи вчителів біології та хімії.  

04.01.2018р. проведено тренінг з учасниками фокус-групи „Використання технології критичного мислення на уроках біології та хімії”. У роботі тренінгу реалізовувались завдання, а саме ознайомлення з новітніми педагогічними та інноваційними технологіями, впровадження технології критичного мислення, підвищення рівня професійної майстерності. Основні фундаментальні поняття були пропрацьовані на тренінгу та заклали основу для подальшої роботи учасників фокус-групи. Учасниками тренінгу були змодельовані етапи уроку з використанням методів і прийомів технології критичного мислення. Після тренінгу члени фокус-групи отримали домашні завдання. Результати виконання поставлених завдань дадуть поштовх на позитивні зміни у діяльності вчителів біології та хімії.

Семінар-практикум для вчителів фізичної культури „Урок волейболу в школі як засіб фізичного виховання”

5 січня 2017 року на базі Великоберезнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум для вчителів фізичної культури „Урок волейболу в школі як засіб фізичного виховання”.

Методичний захід складався з теоретичної та практичної частин. Під час теоретичного блоку вчителі фізичної культури опрацювали методичні коментарі до циклу уроків волейболу (правила техніки безпеки, спеціальні вправи, суть і технічні прийоми волейболу), ґрунтовно проаналізували правила гри та суддівські жести. Педагоги в парах обговорили тематичні картки з теоретичними питаннями з волейболу, ЗФП і теорії фізичного виховання та представили результати роботи загальній аудиторії. Голова районного методичного  об’єднання вчителів фізичної культури Ходаковський М.М. продемонстрував також молодшим колегам, як правильно заповнювати протоколи змагань із волейболу.

Методист МК відділу освіти Шкурда М.І. ознайомила вчителів фізичної культури з підсумками першого (районного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018” у номінації „Фізична культура”, наголосила на особливостях сучасних конкурсних випробувань. Учасники Конкурсу (Мисак О.Ю., Уманець В.М., Шевченко В.М.) презентували створені ними дорожні карти навчання учнів техніки виконання видів рухової діяльності та технологічні карти навчальних проектів.

Практична частина семінару проходила в спортивному залі Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Ходаковський М.М., учитель фізичної культури Малоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, провів із колегами підготовчу частину уроку волейболу. Педагоги поділилися на дві команди й провели товариський матч із волейболу. Старший арбітр гри Каменца Ю.М., учитель фізичної культури Лютянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під час змагань звертав увагу колег на правила  суддівства волейболу та офіційні жести суддів. Протокол гри та рахунок у партіях вів учитель фізичної культури Тихівської ЗОШ І-ІІ ступенів Топольницький М.М.

Матч видався запальним і цікавим, усі партії були динамічні й напружені! Учителі фізичної культури показали достойну гру!

Семінар-практикум пройшов у теплій і творчій атмосфері, усі колеги плідно й ефективно працювали як у теоретичному блоці, так і в практичній частині. Проведення таких методичних заходів сприяє обміну досвідом серед педагогів, підвищенню їх фахової майстерності та популяризації педагогічних здобутків. 

Районне методичне об'єднання учителів музичного мистецтва та інтегрованого курсу "Мистецтво"

5 січня 2018 року на базі Великоберезнянської гімназії проведено семінар-практикум «Викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» в контексті концептуальних засадах впровадження Концепції  Нової української школи». Учасники – вчителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво». Голова районного методичного об’єднання Примак Віра Вікторівна ознайомила педагогів зі змістом  оновленої мистецької програми в контексті формування компетентностей та окреслила ключові підходи до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в 9 класі.

У практичному модулі семінару проведено практикум „Технології моделювання сучасного уроку мистецтва". Учителі художньо-естетичних дисциплін проектували моделі уроків мистецтва: „технологічний план-ланцюжок",  „технологічну схему-конспект" та „технологічну карту"   із використанням технології критичного мислення та створили проблемні завдання за методами „Дерево припущення", „Ромашка Блума", „Сенкан", РОФТ та SWOT-аналіз.

Варто відмітити, що педагоги активно працювали у групах над проблемними завданнями та вправами, перевірили власні навички побудови аргументів та переконань; вдосконалили   практичні уміння із  застосуванням технології критичного мислення у професійній діяльності, й зокрема, – створенні мистецько-педагогічних експрес-проектів, активізації мистецько-педагогічної творчості.

Районний постійно діючий семінар асистентів учителя

Сьогодні в Україні відбувається формування нової освітньої політики, яка передбачає включення кожної дитини у загальноосвітній процес і тим самим забезпечує реалізацію її права на освіту. Основою концепції інклюзивної освіти є принцип, що всі діти та молоді люди, незважаючи на різне культурне й соціальне походження, різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти.

Відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів та інших міжнародних документів, необхідними умовами для отримання якісної освіти для дітей з особливими потребами  є вміння педагога здійснювати індивідуалізацію та диференціацію навчального процесу, оцінювати розвиток дитини на основі об`єктивних спостережень за її розвитком, розробляти індивідуальні навчальні програми, тісно співпрацювати з батьками дитини та іншими фахівцями. Звичайно, що для виконання цих та інших завдань педагогу потрібна допомога – з боку адміністрації навчального закладу, з боку інших фахівців, з боку батьків.  Але найбільш важливою для педагога є надання допомоги під час самого навчального процесу. Саме надання такої допомоги і є основною метою діяльності асистента педагога (асистент вчителя, асистент вихователя).

Щоб робота асистента у класі була ефективною, 05 січня 2018 року на базі Великоберезнянської гімназії був проведений семінар-практикум «Роль асистента вчителя в інклюзивному класі». Педагогам надано чіткі теоретичні та практичні рекомендації щодо ведення обов’язкової документації,  налагодження продуктивної співпраці з вчителями та батьками. Під час методичного заходу асистенти обмінялися досвідом роботи укласах, де навчаються  діти з особливими освітніми потребами.

На завершення семінару учасники зробили висновок, що найголовнішим у роботі асистента учителя є створення корекційного середовища для дитини з особливими освітніми потребами. Виконуючи свою місію, асистент учителя повинен стати для такої дитини наставником, вихователем, другом, який щохвилини, щосекунди, щомиті поруч. Він розуміє не лише слова і думки дитини, але і  її погляд, відчуття, душевний стан.

Семінари-практикуми учителів початкових класів у форматі Концепції „Нова українська школа”

„Нова українська школа: на шляху до здійснення” – проблемне питання, у роботі над яким об’єдналися учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти на методичних зустрічах 2- 5 січня 2018 року. Педагоги  активно опрацьовували питання теорії та практики впровадження Концепції „Нова українська школа”, знайомилися з особливостями дистанційного навчання.

Мета семінарів-практикумів - сприяюти інформаційній і методичній підготовці вчителів до утілення реформаторських ідей Міністерства освіти і науки України, організувати роботу над розв’язанням  низки проблем, а саме: як перетворити традиційне навчання у процес розвитку особистості дитини; як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до опанування компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.

2 січня 2018 року відбувся семінар-практикум для учителів, які у 2018-2019 навчальному році працюватимуть у 1-их класах з теми „Особливості методики та технологізації освітнього процесу в умовах  реалізації Концепції „Нова українська школа”. Учасники семінару, виконуючи вправу „Моя рефлексія”, обмінялися інформацією та обговорювали ключові компоненти формули нової школи, ключові компетентності та наскрізні уміння учнів, основні принципи педагогіки партнерства. У практичній частині заходу було використано низку практичних вправ, спрямованих  на вивчення методичних ідей та підходів до створення освітнього середовища у 1 класі: педагоги навчалися проводити ранкові зустрічі, створювали макет класної кімнати, практикувалися у виробленні правил роботи класу, обговорювали підходи до роботи з батьками. Більш глибокому розумінню застосування інтегративного підходу у навчанні учнів сприяла практична робота за однією з модельних програм пілотних класів. За основу методичного практикуму було взято матеріали інтерактивного посібника та методичні розробки веб-ресурсу „Нова українська школа”. 

Концепція Нової української школи має визначальний вплив на удосконалення методів, методик, засобів навчання сучасних школярів.   Як одне з наскрізних завдань сучасного освітнього процесу, зазначається у документі, є розвиток критичного мислення учнів. З  огляду на цю актуальну проблему, учителі 2-х та 3-х класів району 3-4 січня 2018 року розглядали питання формування читацьких компетенцій молодших школярів у ракурсі застосування методів критичного мислення.  Учителі проаналізували власний досвід застосування прийомів критичного мислення у роботі з молодшими школярами, визначили коло проблемних питань, які доцільно розглянути через самоосвітню діяльність та на засіданнях методичного обєднання. Педагогам було презентовано можливості освітньої платформи „Критичне мислення” та  найновіші посібники з даної проблеми. У теоретико-практичному форматі було розглянуто окремі прийоми критичного мислення, які спрямовані на підвищення ефективності роботи з текстами, посилення мотиваційного компонента освітнього процесу. Практикум щодо застосування презентованих прийомів проводився за художніми текстами Хрестоматій з позакласного читання.

2 січня 2018 року на засідання районного методичного обєднання учителі 1-их класів розглянули проблему „Ігрові технології: шляхи  забезпечення умов для  інтелектуального,  соціального, морального  розвитку першокласників”. Як активізувати пізнавальну діяльність учнів, формувати комунікативні уміння, математичні знання засобами гри та візуалізації - ось перелік актуальних питань, які педагоги опрацювали  через призму набутого досвіду та з врахуванням новітніх вимог. Важливою частиною роботи семінару-практикуму були майстер-класи „Робота в групах під час підготовки і проведення навчальних проектів” (на прикладі навчального проекту „Як живуть мурахи?”) та „Використання ігрових технологій на уроках природничо-математичного циклу”. 

Районне методичне об'єднання учителів іноземних мов

9 січня учителі іноземних умов мов взяли участь у засіданні методичних об’єднань з проблеми „Сучасні методи формування комунікативних умінь учнів”. Метою семінару-практикуму було удосконалення професійної компетентності щодо застосування у практиці роботи проектної технології та організації дискусійних форм роботи з учнями. Учителі  обмінялися професійним досвідом з підготовки та проведення навчальних проектів. На  основі відеоматеріалів педагоги моделювали навчальні дискусії з учнями. Важливою частиною практикуму була презентація комплексу тестових  завдань,що стануть у нагоді для організації сучасного уроку німецької мови, спрямованого на ефективне формування ключових комунікативних вмінь учнів, та успішної реалізації компетентнісного підходу у навчанні.

Районний постійно діючий семінар заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи

9 січня 2018 року на базі Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів пройшов семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи закладів освіти району з проблеми "Формування стратегії розвитку методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи". Досвідом із запрошеними ділилася заступник директора з навчально-виховної роботи Лазарь Ольга Володимирівна, яка представила роботу педагогічного колективу із проблеми впровадження інноваційних форм роботи щодо формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів школи.

Заступники взяли участь у методичному квесті на тему: „Модернізація методичної роботи в контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу  до реалізації якісної здоров’язбережувальної освіти”, який став активним розвивальним методом групової роботи та інтенсивної взаємодії з отриманням конкретних динамічних знань. Учасники проходили „квестові зупинки”, на яких вони отримали унікальний та неповторний досвід від учителів початкових класів, суспільно-гуманітарних предметів, природничо-математичних наук, художньо-естетичного циклу, фізкультурно-оздоровчого напряму та виховників закладу. Така форма організації методичної роботи дозволила поглянути на проблему впровадження здоров’язбережувальних технологій більш об’ємно та з різних ракурсів. Досвідом використання манкотерапії, пальчикової гімнастики, проектів на уроках іноземної мови поділилися учителі англійської та німецької мов. На уроках математики, інформатики та фізики педагоги використовують фізкультхвилинки, вправи-енергізатори, ігрові технології. Кольоротерапією, музикотерапією стимулюють діяльність учнів вчителі музичного та образотворчого мистецтв. За допомогою щоденнику настрою, методу „казкотерапія” учителі української мови та літератури,  зарубіжної літератури формують здорову особистість. Досвід використання ігрових технологій презентували учителі хімії, біології та предмету „Основи здоров’я”. На „ранкових зустрічах” вітали заступників директора учителі початкових класів. Комплекс вправ для розвитку тіла показали учителі фізичної культури та хореографії.  Духовне здоров’я учнів закладу плекають класні керівники, які продемонстрували маленькі експерименти та „лікували” учасників квесту добрим словом.

Висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний досвід, виконання індивідуальних і групових вправ дозволила максимально ефективно і злагоджено організувати роботу засідання у практичному модулі. На етапі рефлексії заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи дійшли до висновку, що ефективне використання нетрадиційних форм науково-методичної роботи, які мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності вчителів і робить методичну роботу у закладі динамічною та активно-творчою.

У інформаційно-аналітичному модулі відбулася відкрита дискусійна панель щодо стану підготовки до реалізації змісту Концепції „Нова українська школа” у частині, що стосується Державного стандарту початкової загальної освіти.  У рамках методичного діалогу „Нормативні, теоретико-методологічні та організаційні засади початкової освіти” методистом відділу освіти увага акцентувалася на пріоритети розвитку початкової освіти відповідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Заступники обмінялися досвідом роботи. Плідно працюючи в групах, окреслили проблеми й перспективи впровадження нового стандарту в закладах освіти району. Окрім того було наголошено на тому, що змістові напрями діяльності та пріоритетні завдання методичної роботи у школа в умовах реформування, залежать від безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією на основі сучасних форм, моделей та практик, а особливо – від  ролі самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

Учасники заходу отримали завдання, результати роботи над яким будуть презентовані під час наступного засідання районного постійно діючого семінару заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи.

 

З матеріалами засідань можна ознайомитися на сайті методичного кабінету відділу освіти

 « повернутися до списку новин