Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Новини із закладів освіти про проведення Всеукраїнського тижня права

Виховуємо правову культуру - формуємо правосвідомість

Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури учнівської молоді. Актуальність проблеми правової освіти та виховання на сучасному етапі зумовлена тим, що однією із сторін всебічного розвитку особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна вважати людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів.

Великого значення набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства розвиток жодного суспільства не відбувається. Підвищення рівня правових знань у школярів, їх правосвідомості та правової культури можливі лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновішої юридичної літератури та нових технологій навчання.

Зараз особливо актуальним є питання про зміцнення громадянської позиції кожного, про виховання високої правової культури громадян. Людство вступило у третє тисячоліття, з надією дивлячись на молоде покоління, яке має здійснювати демократичні перетворення та будувати правову демократичну державу. Досягти високого рівня правової культури можна, лише досягнувши високого рівня розвитку суспільства, зокрема за допомогою правового виховання в школі. Система правового виховання в сучасній школі багатогранна, дієва і розглядається як частина загальноосвітньої підготовки учнів.

Тому одним з основних аспектів правовиховної роботи навчального закладу є формування у школярів культури поведінки. Отже, коли ми говоримо про те, чому нас навчає закон, невірно обмежуватися питанням про знання або незнання правових норм. Ідеться про щось більше – про правову культуру підростаючого покоління. У рамках Всеукраїнського тижня права у закладах освіти району розпочався масштабний цикл заходів з цього напрямку.

В Ужоцькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів з учнями 1 – 4 класах учитель правознавства Яцола Н.В. та учні 8 класу провели бесіду «Діти повинні знати свої права», де молодших школярів було ознайомлено з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини, а також наголошено,  про позитивні почуття один до одного та обов’язок поважати права інших людей. Бесіда пройшла з елементами гри «Права дитини в малюнках». Наприкінці заходу кожен учасник отримав інформаційний буклет «Мої права та обов’язки». З метою пропаганди правових знань,  формування у дітей правової свідомості та культури,  значення права в житті кожної людини, між учнями 7 - 8 класів проведено гру «Правова еврика», у 6-9 класі проведено тренінг, на якому було розглянуто питання про основні види правопорушень серед неповнолітніх та наслідками юридичної відповідальності. Учні переглянули соціальний відеоролик «Підліткова злочинність та її наслідки». Школярам було запропоновано об'єднатися в групи та відповісти на проблемні запитання. В кінці заняття за допомогою методу «Займи позицію» діти взяли участь у дискусії та спробували з'ясувати чи потрібно неповнолітніх правопорушників притягати до юридичної відповідальності. Завершено Тиждень права в Ужоцькій ЗОШ І-ІІ ступенів уроком «Права людини». До уроку було залучено  5, 7 - 8 класи. Головним завдання уроку - навчити  школярів користуватися знаннями про права та свободи людини,  сформувати чітке розуміння куди потрібно звертатися за допомогою в разі порушення чи при обмеженні  прав.  Під час уроку учні працювали в групах, кожна з яких отримала випереджувальне завдання створення колажу щодо порушення прав людини в історії України. 

У Малоберезнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в рамках тижня проведено виховні бесіди «Право і закон», «Майбутнє України в наших руках:  правова відповідальність», правову гру «Колесо фортуни», правові шаради «Право – погляд математики», тренінг «Мої права – мої обов’язки», вікторини «Виконуй права – твори майбутнє». З учнями 9-10 класів організовано анкетування щодо знань з курсу «Основи правознавства». З учнями 8-11 класу  відбулася зустріч з працівниками служби у справах дітей Великоберезнянської райдержадміністрації.

У  Забрідській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів проходив Тиждень правового виховання, метою якого було закріпити і поглибити правові знання та навички учнів, сприяти поширенню правової культури, підвищити інтерес учнів до знання своїх прав та обов’язків,  формувати вміння застосовувати правові знання на практиці  в повсякденному житті. В рамках  тижня  були проведені заходи,  спрямовані на забезпечення захисту прав дитини, дотримання національних  та загальнолюдських    морально-естетичних принципів, традицій. Для  учнів 2-4 класів було проведено гру-подорож «У країні дитячих прав». Молодші школярі залюбки попрацювали в групах, створюючи «Правовий кущ» зі  своїх прав та обов’язків.  Багато позитивних емоцій в учнів викликала мультвікторина та декламування віршів на правову тематику.  Учителем правознавства для  учнів 8-9 класів було проведено позакласний захід «Ти – людина! Отже, маєш права». В інтерактивній формі учні познайомилися з найбільшим багатством держави – людиною, заглянувши до чарівної скрині. Класними керівниками закладу були проведені години спілкування на правову тематику та  анкетування учнівських колективів «Чи знаю я свої права».

Всеукраїнський тиждень права у Костринській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченям окремих предметів проводився з метою підвищення рівня правової культури школярів, а також поінформувати учнів щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту. У рамках тижня в закладі проведено зустріч-діалог з спеціалістами служби у справах дітей  та бюро правової допомоги М.І. Химинець та  Пильник В.В. «Права та обов’язки дітей», Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, учнівську конференцію «Права дитини понад усе», тренінгове  заняття «Знаємо та реалізуємо свої права», відеоподорож «Казкові герої в Країні прав і обов’язків», інформаційно-пізнавальні години «Світова книга прав дитини», годину спілкування «Права дитини на папері та в житті».

У Ставненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів пройшли брейн-ринг «Закон. Право. Мораль», міні-дослідження «Права людини в Стародавньому світі», виховна година «Наші права. Щасливе дитинство», вікторина «Мої права», година спілкування з елементами  рольової гри «Права та обов’язки людини», виховна година  «Великі права – маленької   дитини».

У Смереківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів проведено годину спілкування «Знаємо свої права – виконуємо свої обов’язки» та  бесіду - "Наші права - щасливе дитинство".  У Чорноголівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проведено  відеолекторій "Конвенція про права  дитини".

У Лютянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів Всеукраїнський тиждень права розпочався із проведення загальношкільної лінійки та круглого столу з учнями 10-11 класів на тему «Мораль і право, право і закон – рушійні сили у житті людини». Окрім того у закладі пройшли відеолекторії  для учнів 5 – 9 класів «Ти на Землі –  Людина», правовий конкурс – турнір між учнями 10-11 класів «Ти і Закон», конкурс малюнків, плакатів на правову тематику «Права очима дітей» та  Всеукраїнський урок «Права людини».

Функціонування суспільства неможливе без усвідомлення ролі права. Його втілення у процесі регулювання суспільних відносин є найголовнішим завоюванням в історії людства. Що ж таке права людини? На це питання спробували відповісти учнів 9 класів Великоберезнянської гімназії, які поглиблювали знання на практичному уроці „Права, свободи та відповідальність”. Міні-лекція, робота з текстовими, відео-джерелами, робота з фотоілюстраціями (карикатурою), групова взаємодія та дискусія забезпечили формування в учнів навичок аналізу науково-популярних фільмів, мультфільмів, карикатури та декодування медіатекстів різних жанрів через методи критичного аналізу та, найголовніше, репрезентація власного розуміння/ставлення до прав людини в сучасному світі.

У Вишківські загальноосвітній школі І-ІІ ступенів проведено брейн-ринг «Сторінками Загальної декларації прав людини», конкурс малюнків « Права дитини – права людини»,  круглий стіл «Кримінальна відповідальність за хуліганство», виховні години «Знай свої права».

Сформувати навички правової відповідальності учнів,  виховати бажання дотримуватися морально-етичних норм - саме таку мету було досягнуто на уроці-практикумі в 9 класі "Права дитини" в Солянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, який був приурочений проголошенню Загальної декларації прав людини. Учні мали змогу опрацювати документ, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН  10 грудня 1948 року та з'ясувати, що вперше було сформулюваноті права, які повинна мати кожна людина. « повернутися до списку новин