Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Фахівці центру

Директор  Інклюзивно-ресурсного центру Великоберезнянської районної ради

Мокрянин Анжеліка Євгенівна

Директор центру:

-  планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

- призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

-  створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Учитель-логопед

Учитель-логопед - це педагог, який працює з дітьми, які мають мовленнєві порушення, а також здійснює корекційно-виховну роботу з дітьми даної категорії, у тому числі:

- розробляє оптимальну педагогічну стратегію, проектує шляхи навчання й виховання кожної дитини з мовленнєвими порушеннями;

- вивчає та фіксує стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;

- проводить навчально-виховну та корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення;

- постійно підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу в питаннях освіти та психофізичного розвитку дітей.


Практичний психолог

Чех Людмила Юріївна

Практичний психолог керується в роботі Етичним кодексом психолога. 

- Зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей отриманих у процесі діагностики, консультування або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

- Проводить поглиблене обстеження особливостей розвитку кожної дитини, визначає її здатність до навчання, проводить роботу, спрямовану на розвиток дитини.

- Підвищує пізнавальну активність і розвиває основні психічні процеси в дітей (сприйняття, увага, пам'ять, мислення та ін.).

- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.


Учитель-реабілітолог

Савка Олеся Юріївна

- Проводить діагностичну оцінку фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами: визначає рівень її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної та загальної моторики тощо. 

- Веде відповідну документацію інклюзивно-ресурсного центру.

- Надає рекомендації батькам щодо корекції фізичного розвитку дитини.

- Консультує педагогів.


Секретар

Салміна Надія Валеріївна

  • - Приймає кореспонденцію.
  • - Веде діловодство, приймає документи, заяви щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.
  • - Здійснює контроль за виконанням фахівцями наказів і розпоряджень директора.