Відділ освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації

Запроваджуємо Концепцію "Нова українська школа"

Методичний супровід діяльності керівника закладу освіти в умовах впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Оновлення суспільства – суперечливий, складний і тривалий процес, пов’язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень у всіх сферах життєдіяльності людини. Це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх громадян держави, бо недостатня креативність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні фактори, які заважають втіленню інноваційних ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій. Підготовка до таких процесів оновлення – прерогатива освіти.

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються впровадження Концепції „Нова українська школа”, створення нових освітніх стандартів початкової школи, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання.

Стає зрозумілим, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе розв’язання наявних проблем навчання і виховання відповідно до нових освітніх парадигм. Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, уміння адаптуватися до швидких змін та умов життя. А це можливе лише за наявності високого рівня професійної компетентності, розвинених професійних здібностей.

Новий зміст і завдання сучасної системи освіти вимагають особливої уваги до особистості педагога – ключової постаті у формуванні особистості учнів. Професія педагога має свою специфіку, яка полягає в тому, що він працює з людиною, а також, його власна особистість є могутнім робочим інструментом, і чим досконалішим є цей інструмент, тим успішнішим буде професійний результат.  Таким чином, саме в педагогічній професії особисте зростання є неодмінною умовою досягнення високих результатів.

Саме тому серед основних завдань розбудови сучасної системи освіти перебуває забезпечення професійного розвитку й удосконалення педагогічних кадрів упродовж їхньої професійної діяльності. Із урахуванням особливості цієї діяльності, яка за змістом і сутністю є діяльністю творчою, важливим є робота заступника директора закладу освіти, який здійснює управління освітнім процесом, забезпечує упровадження інновацій, організації експериментальної та науково-дослідницької роботи та шукає шляхи удосконалення внутрішкільної методичної роботи.

9 січня 2017 року на базі Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів пройшов семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи закладів освіти району з проблеми "Формування стратегії розвитку методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи".

Своїм досвідом із запрошеними ділилася заступник директора з навчально-виховної роботи Лазарь Ольга Володимирівна, яка представила роботу педагогічного колективу із проблеми впровадження інноваційних форм роботи щодо формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів  школи.

Заступники взяли участь у методичному квесті на тему: „Модернізація методичної роботи в контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу  до реалізації якісної здоров’язбережувальної освіти”, який став активним розвивальним методом групової роботи та інтенсивної взаємодії з отриманням конкретних динамічних знань. Учасники проходили „квестові зупинки”, на яких вони отримали унікальний та неповторний досвід від учителів початкових класів, суспільно-гуманітарних предметів, природничо-математичних наук, художньо-естетичного циклу, фізкультурно-оздоровчого напряму та виховників закладу. Така форма організації методичної роботи дозволила поглянути на проблему впровадження здоров’язбережувальних технологій більш об’ємно та з різних ракурсів. Досвідом використання манкотерапії, пальчикової гімнастики, проектів на уроках іноземної мови поділилися учителі англійської та німецької мов. На уроках математики, інформатики та фізики педагоги використовують фізкультхвилинки, вправи-енергізатори, ігрові технології. Кольоротерапією, музикотерапією стимулюють діяльність учнів вчителі музичного та образотворчого мистецтв. За допомогою щоденнику настрою, методу „казкотерапія” учителі української мови та літератури,  зарубіжної літератури формують здорову особистість. Досвід використання ігрових технологій презентували учителі хімії, біології та предмету „Основи здоров’я”. На „ранкових зустрічах” вітали заступників директора учителі початкових класів. Комплекс вправ для розвитку тіла показали учителі фізичної культури та хореографії.  Духовне здоров’я учнів закладу плекають класні керівники, які продемонстрували маленькі експерименти та „лікували” учасників квесту добрим словом.

Висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний досвід, виконання індивідуальних і групових вправ дозволила максимально ефективно і злагоджено організувати роботу засідання у практичному модулі. На етапі рефлексії заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи дійшли до висновку, що ефективне використання нетрадиційних форм науково-методичної роботи, які мають інноваційний характер, сприяє активізації практичної діяльності вчителів і робить методичну роботу у закладі динамічною та активно-творчою.

У інформаційно-аналітичному модулі відбулася відкрита дискусійна панель щодо стану підготовки до реалізації змісту Концепції „Нова українська школа” у частині, що стосується Державного стандарту початкової загальної освіти.  У рамках методичного діалогу „Нормативні, теоретико-методологічні та організаційні засади початкової освіти” методистом відділу освіти увага акцентувалася на пріоритети розвитку початкової освіти відповідно Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Заступники обмінялися досвідом роботи. Плідно працюючи в групах, окреслили проблеми й перспективи впровадження нового стандарту в закладах освіти району. Окрім того було наголошено на тому, що змістові напрями діяльності та пріоритетні завдання методичної роботи у школа в умовах реформування, залежать від безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією на основі сучасних форм, моделей та практик, а особливо – від  ролі самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

Учасники заходу отримали завдання, результати роботи над яким будуть презентовані під час наступного засідання районного постійно діючого семінару заступників директора з навчально-виховної та виховної роботи.


Семінари-практикуми учителів початкових класів у форматі Концепції „Нова українська школа”

"Нова українська школа: на шляху до здійснення” – проблемне питання, у роботі над яким об’єдналися учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти на методичних зустрічах 2- 5 січня 2018 року. Педагоги  активно опрацьовували питання теорії та практики впровадження Концеції „Нова українська школа”, знайомилися з особливостями дистанційного навчання.

Мета семінарів-практикумів - сприяюти інформаційній і методичній підготовці вчителів до утілення реформаторських ідей Міністерства освіти і науки України, організувати роботу над розв’язанням  низки проблем, а саме: як перетворити традиційне навчання у процес розвитку особистості дитини; як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до опанування компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.

2 січня 2018 року відбувся семінар-практикум для учителів, які у 2018-2019 навчальному році працюватимуть у 1-их класах з теми „Особливості методики та технологізації освітнього процесу в умовах  реалізації Концепції „Нова українська школа”. Учасники семінару, виконуючи вправу „Моя рефлексія”, обмінялися інформацією та обговорювали ключові компоненти формули нової школи, ключові компетентності та наскрізні уміння учнів, основні принципи педагогіки партнерства. У практичній частині заходу було використано низку практичних вправ, спрямованих  на вивчення методичних ідей та підходів до створення освітнього середовища у 1 класі: педагоги навчалися проводити ранкові зустрічі, створювали макет класної кімнати, практикувалися у виробленні правил роботи класу, обговорювали підходи до роботи з батьками. Більш глибокому розумінню застосування інтегративного підходу у навчанні учнів сприяла практична робота за однією з модельних програм пілотних класів. За основу методичного практикуму було взято матеріали інтерактивного посібника та методичні розробки веб-ресурсу „Нова українська школа”. 

2 січня 2018 року на засідання районного методичного об’єднання учителі 1-их класів розглянули проблему „Ігрові технології: шляхи  забезпечення умов для  інтелектуального,  соціального, морального  розвитку першокласників”. Як активізувати пізнавальну діяльність учнів, формувати комунікативні уміння, математичні знання засобами гри та візуалізації - ось перелік актуальних питань, які педагоги опрацювали  через призму набутого досвіду та з врахуванням новітніх вимог. Важливою частиною роботи семінару-практикуму були майстер-класи „Робота в групах під час підготовки і проведення навчальних проектів” (на прикладі навчального проекту „Як живуть мурахи?”) та „Використання ігрових технологій на уроках природничо-математичного циклу”. Учителі приділили увагу дотриманню методичних вимог щодо проведення динамічних пауз як одного з ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми. Організація практичної роботи в групах розглядається педагогами як один із способів накопичення методично-дидактичного ресурсу.

Концепція Нової української школи має визначальний вплив на удосконалення методів, методик, засобів навчання сучасних школярів. Як одне з наскрізних завдань сучасного освітнього процесу, зазначається у документі, є розвиток критичного мислення учнів. З  огляду на цю актуальну проблему, учителі 2-х та 3-х класів району 3-4 січня 2018 року розглядали питання формування читацьких компетенцій молодших школярів у ракурсі застосування методів критичного мислення.  Учителі проаналізували власний досвід застосування прийомів критичного мислення у роботі з молодшими школярами, визначили коло проблемних питань, які доцільно розглянути через самоосвітню діяльність та на засіданнях методичного обєднання. Педагогам було презентовано можливості освітньої платформи „Критичне мислення” та  найновіші посібники з даної проблеми. У теоретико-практичному форматі було розглянуто окремі прийоми критичного мислення, які спрямовані на підвищення ефективності роботи з текстами, посилення мотиваційного компонента освітнього процесу. Практикум щодо застосування презентованих прийомів проводився за художніми текстами Хрестоматій з позакласного читання.


Як створити фундамент успішності дитини в умовах Нової української школи?

27 грудня 2018 року відбувся семінару-практикум для вихователів закладів дошкільної освіти району з теми „Сучасні підходи до організації освітньої роботи у дошкільному закладі”. Підтеми засідання:  „Професійний розвиток педагога в умовах сучасних освітніх змін”, „Інтеграція – провідна ідея освітнього процесу”, „Сучасні технології розвитку продуктивного мислення”.

Мета семінару – опрацювати  нові підходи до організації освітнього процесу щодо гармонійного розвитку особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя.

Учасники заняття працювали у групах, створюючи портрет сучасного вихователя, висловлювали власне бачення щодо ролі та функцій педагога дошкільного навчального закладу. Вихователі виконали рефлексивну вправу „Освітні програми”,проаналізувавши особливості оновлених програм „Українське довкілля” та „Впевнений старт”, також відбувся обмін досвідом роботи щодо пошуку та використання шляхів їх ефективної реалізації.

У рамках практико-орієнтованого блоку семінару було опрацьовано питання застосування новітніх технологій в освітньому процесі. Педагоги представляли власний банк найуживаніших сучасних методик, опрацювали підходи до підготовки завдань компетентнісного підходу, залучення учнів до командних видів діяльності („лепбук”)., використання сучасного дидактичного обладнання та посібників, виготовлення інтерактивних посібників.